Shahidah Travel & Tours Pte Ltd


ROOMING LIST
   
                                                                      (Updated as at 10 AUG 2017)

PROGRAM AWAL
 (SAUDI AIRLINES) - HAJAH MUSTAKIMAH (OFFICIAL)

Leader Al Muna Kareem Hotel (MADINAH) 

CHECK IN : 10 Ogos 2017 (17 ZULKAEDAH)    CHECK OUT: 18 Ogos 2017 (25 ZULHIJJAH)         

NO :          NAME :          ROOM NO :
1  WAN HARRIS BIN WAN JAAFAR  512
2 JAMAL BIN YADI  
ABDUL AZIZ BIN SANI - OFFICIAL
4 JAMALIAH BTE JAMAL  314
5  NORLIAH BTE OTHMAN
6 PEER MOHAMED ROWTHER ABDUL MAJEETH   203
7 SHBEYAL BEEVI DO SHAHUL HAMID 
8  JUMA BEE BINTE MOHAMED NAINA MARICAN  306
9  SALMAH BINTE DAWOOD
10  RAMLAH BINTE ABU
11  ACHIRN ZAMAN BIN R IBIN SARBINI  304
12 AZIZA BINTE ISMAIL 
13  ROSIHATI BINTE MAHMOED  612
14 JUMA BEE MOHAMED NAINA MARICAN 
15  KHATIJAH BINTE ISMAIL
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   


PROGRAM AWAL (SCOOT) - HJH MUSTAKIMAH (OFFICIAL)

Leader Al Muna Kareem Hotel (MADINAH) 

CHECK IN : 11 Ogos 2017 (17 ZULKAEDAH)    CHECK OUT: 18 Ogos 2017 (25 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1  SHAMSUDDIN BIN ABDUL RAHIM  405
2  KAMARIAH BINTE HAJI MOHD YUSOFF 
3  SUMARDI BIN TAMSIR  407
4  FARIDAH BINTE MUHAMMAD NOOR 
5  WALID BIN HASHIM   414
6  DALILAH BINTE IBRAHIM 
7  MOHAMED KASSIM BIN OSMAN   1207
8  SABARIAH BINTE DOLLAH 
9  ZAILANI BIN MOHD TAHIR   108
10  ASNAH BINTE ZAMZAM 
11  MOHAMED JUSOH BIN ABDUL MANAP  205 
12  SALINA BINTE MOHD JUSOH 
13  MOHAMED ARSAD BIN MOHAMED  305 
14  SITI JAMILAH BTE OSMAN 
15  RAMLI BIN A HAMID  307
16 SITI HAWA BTE AB RAHMAN 
17 MOHAMED ABDUL RASHID BIN ABDULLAH  305
18 RAMLAH BT DOLLAH
19 MOHAMAD TAUFIK BIN RAMADAN  505
20 SITI RAIHANNI BINTE SELAMAT 
21 SHAFIQUE NAHAR BIN MOHAMED SALLEH  703
22  MEGAWATI BINTE HASSAN 
23 AHMAD BIN SAID    904
24  ROSSNA BTE AWANG
25  SALMAH DAWOOD  314
26  SADIAH BINTE USDIN 
27  FARIDAH BINTE HASSAN  1219
28  NORZILA BINTI MUHAMAD ZAKARIA
29 MUSTAKIMAH NA'MAN - OFFICIAL
30   SADIAH BINTE USDIN   1220
31 ROSMINAH BINT KAMARI
32 FASHIHA ALI FAQIH - OFFICIAL
     
   


PROGRAM AKHIR 21 HARI (SAUDI AIRLINES) - HJH ZAITOON (OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 24 Ogos 2017 (2 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15  


PROGRAM AKHIR 21 HARI (SAUDI AIRLINES) - HJH ZAITOON (OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 27 Ogos 2017 (5 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15  


PROGRAM AKHIR 21 HARI (SCOOT) - HERWANI (OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 27 Ogos 2017 (5 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15  


PROGRAM AKHIR TAWHID OBEROI (SAUDI AIRLINES) - HJH KAMSINAH (OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 24 Ogos 2017 (2 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15  


PROGRAM AKHIR TAWHID OBEROI (SAUDI AIRLINES) - HJH KAMSINAH (OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 27 Ogos 2017 (5 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15  PROGRAM AKHIR HILTON SUITES (SAUDI AIRLINES) - USTAZ MUNIR (OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 24 Ogos 2017 (2 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15  PROGRAM AKHIR TAWHID OBEROI (SAUDI AIRLINES) - USTAZ MUNIR (OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 27 Ogos 2017 (5 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15  PROGRAM AKHIR 15 HARI SHISHA (SCOOT) - HJH KAMSINAH / HJH ZAHIDAH(OFFICIAL)

SALEM SHISHA BUILDING AZIZIAH (MAKKAH)

CHECK IN : 27 Ogos 2017 (5 ZULHIJJAH)    CHECK OUT: 30 Ogos 2017 (8 ZULHIJJAH)

NO :          NAME :          ROOM NO :
1    
2  
3    
4  
5    
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12  
13    
14  
15