Shahidah Travel & Tours Pte Ltd

Updated at 27 Feb 2018

Jadual Kursus Haji bagi sesi 2018 1439H


       PROGRAM

TEMPAT

TARIKH

WAKTU   

Kursus Intensif Manasik Haji 1

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

19 JAN 2018 (Jumaat) 8 pm - 10 pm
 Kursus Intensif Manasik Haji 2  Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

 26 JAN 2018 (Jumaat) 8 pm - 10 pm 
Kursus Intensif Manasik Haji 3

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

2 FEB 2018 (Jumaat) 8 pm - 10 pm
Kursus Intensif Manasik Haji 4

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

9 FEB 2018 (Jumaat) 8 pm - 10 pm
Kursus Intensif Manasik Haji 5

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

CANCEL

16 FEB 2018 (Jumaat)

8 pm - 10 pm
Kursus Intensif Manasik Haji 6

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

23 FEB 2018 (Jumaat)   8 pm - 10 pm
Kursus Intensif Manasik Haji 7

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH) 
2 MAR 2018 (Jumaat)  8 pm - 10 pm 
Kursus Intensif Manasik Haji 8

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

6 APR 2018 (Jumaat) 8 pm - 10 pm
Kursus Intensif Manasik Haji 9

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

13 APR 2018 (Jumaat) 8 pm -10 pm
Kursus Intensif Manasik Haji 10

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

20 APR 2018 (Jumaat) 8 pm - 10 pm
 
Kursus Intensif Manasik Haji 11

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

NEW
27 APR 2018 (Jumaat) 
8 pm - 10 pm 
Kursus Sesi Ulangkaji

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)


29 Jun (Jumaat)
8 pm - 10 pm
Praktikal Amali & Bengkel

Masjid Sultan Tingkat 1

(MPH)

7 Jul (Sabtu) 11am - 1pm
Taklimat

Masjid Sultan Tingkat 2

Auditorium

14 Jul (Sabtu) 11am - 1pm
 


Jadual di atas tertakluk kepada pertukaran. Jemaah wanita boleh menghubungi Pengarah
Hjh Hamidah Tel : 64487758 (dari jam 2 – 6 petang) jika ingin mendapatkan panduan.