Shahidah Travel & Tours Pte Ltd

Updated at 26 Sep 2018

Jadual Kursus Haji bagi sesi 2019 1440H

PROGRAM TEMPAT TARIKH WAKTU
Pelancaran Kursus Haji Masjid Sultan Auditorium Tingkat 2 4 January 2019 8pm - 10pm
manasik Haji Sesi 1

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

18 January
2019
8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  2

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

25 January  
2019
8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  3

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

15 February
2019
8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  4

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

22 February
2019
8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  5

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

1 March
2019
8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  6

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

8 March
2019
8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  7

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

12 April 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  8

Masjid Sultan
Multi Purpose Hall Tingkat 1

26 April 2019 8pm - 10pm

Daftar untuk Pelancaran Kursus Haji 2019

Jadual di atas tertakluk kepada pertukaran. Jemaah wanita boleh menghubungi Pengarah
Hjh Hamidah Tel : 64487758 (dari jam 2 – 6 petang) jika ingin mendapatkan panduan.