Shahidah Travel & Tours Pte Ltd

Updated at 26 Sep 2018

Jadual Kursus Haji bagi sesi 2019 1440H

 
MASJID SULTAN
PROGRAM TEMPAT TARIKH WAKTU
Pelancaran Kursus Haji Auditorium Tingkat 2 4 January 2019 8pm - 10pm
manasik Haji Sesi 1


Multi Purpose Hall Tingkat 1

18 January 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  2


Multi Purpose Hall Tingkat 1

25 January 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  3


Multi Purpose Hall Tingkat 1

15 February 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  4


Multi Purpose Hall Tingkat 1

22 February 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  5


Multi Purpose Hall Tingkat 1

1 March 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  6


Multi Purpose Hall Tingkat 1

8 March 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  7


Multi Purpose Hall Tingkat 1

12 April 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  8


Multi Purpose Hall Tingkat 1

26 April 2019 8pm - 10pm

 

MASJID DARUSSALAM

PROGRAM TEMPAT TARIKH WAKTU
manasik Haji Sesi 1

Auditorium Tingkat 1

30 March 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  2

Auditorium Tingkat 1

13 April 2019 8pm - 10pm
Manasik Haji Sesi  3

Auditorium Tingkat 1

27 April 2019 8pm - 10pm

 

Daftar untuk Kursus Haji 2019

Jadual di atas tertakluk kepada pertukaran. Jemaah wanita boleh menghubungi Pengarah
Hjh Hamidah Tel : 64487758 (dari jam 2 – 6 petang) jika ingin mendapatkan panduan.